“Luisteren om te begrijpen niet om te oordelen”

Gaaf dat je op mijn website bent. Je kunt bij mij terecht voor: favicon

  • (Kinder)coaching :begeleiden van ouders en kinderen met verschillende gedrags- en leerproblematiek
  • Hoogbegaafdheid  : theorie en praktijk combineren door mijn opleiding en persoonlijke ervaring
  • Kleuter en peuter talentgroep : reflectie is voor kleuters belangrijk, vandaar de groep met ontwikkelingsgelijken. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong leren samen doorzetten, nieuwe dingen proberen, samenwerken, zelfvertrouwen, faalangst overwinnen
  • Ik Leer Leren training : kinderen en jongeren vanaf groep 7,8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. Ik Leer Leren gaat vooral over het HOE van het leren!

Iedereen heeft het recht om te zijn wie hij/zij is, en waar dat nog niet zo is te GROEIEN naar de persoon die hij wil zijn. Volg je gevoel en geef het een kans. Want “het is nog nooit zo donker geweest of het werd wel weer licht”( bron Ede Staal).

Hulp zoeken is geen teken van zwakte, maar van kracht om je kwetsbaarheid te tonen en te GROEIEN.

Dit is waar ik voor sta met mijn praktijk. Achter ieder gedrag, hoe lastig ook schuilt een reden. Samen gaan we op zoek naar die reden en vinden zo een passende oplossing.

Coaching is zeer geschikt als vervolg op een traject gevolgd bij een b.v. een psycholoog. Hoe ga je nu praktisch om met diagnoses hoogbegaafdheid, Autisme, PTSS enzovoort? Het leven stopt nu eenmaal niet na de diagnose. Vaak ontbreekt de begeleiding in het dagelijkse leven, helaas. Daar waar zij stoppen ga ik verder in de begeleiding.

“Samen op zoek en GROEIEN naar een voor jullie situatie passende, praktische en helpende oplossing”

jobkikker

Ben je geïnspireerd door mijn visie en spreekt het je aan, neem dan vrijblijvend contact met mij op via:

telefoonnummer 06-40172885 of e-mail: info@kindercoachpraktijkgroei.nl

Dorien Prins

Kleutertalentgroep start weer

Ook na de zomer gaan we door met de kleutertalentgroep. Heb je een zoon/dochter met een ontwikkelingsvoorsprong ( vermoeden van hoogbegaafdheid). Gun je kind dan een omgeving met ontwikkelingsgelijken. Iets wat voor de zelfreflectie en zelfvertrouwen van een kleuter erg belangrijk is. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met de kleuters aan de slag met verschillende aspecten waar een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong tegenaan loopt. Zoals doorzetten, nieuwe dingen proberen, samenwerken, zelfvertrouwen, faalangst enzovoort.
Door het observeren kunnen we zien waar uw kind tegenaan loopt en waar eventueel begeleiding nodig is. Deze signalatie evalueren we met de ouders en kunnen we waar nodig tips geven om het kind thuis of op school verder te helpen. Gun je kind deze GROEI en voorkom onderpresteren en probleemgedrag, waardoor je kind niet gezien gaat worden voor wie hij/zij is.

Meer informatie over wat ik kan bieden vind je op de pagina “Wat kan ik bieden?”

loesje